Šios dienos vardadieniai:
Rūgsejis
24
Orai Šilutėje
Pašyšių biblioteka

Veikla


PAŠYŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

INFORMACIJA APIE BENDRUOMENĘ

 

                 Bendruomenės adresas – Ateities g. 9, Pašyšių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., LT-99323.
                 Bendruomenės pirmininkė – Asta Stonkuvienė.
                 Bendruomenės taryboje – 5 nariai.
                 Bendruomeninėje organizacijoje yra 40 narių.
                 2015 m. bendruomeninės organizacijos tikslas buvo gražinti kaimo aplinką, išvalyti Šyšos upės vagą prie vasaros tinklinio aikštelės. 

 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS

 

                 Bendravome su Šilutės rajono meru dėl Šyšos vagos valymo kaimo centre, prie vasaros tinklinio aikštelės. Jo dėka UAB „Stamela“ sutiko atlikti upės valymo darbus. Darbai buvo atlikti per du kartus: pavasarį iš vienos upės pusės ir rudenį – iš kitos upės pusės.
                 Bendradarbiaujame su Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnija. Naujojo seniūno Alfredo Gaubio dėka buvo sutvarkytas Pašyšių fontano vandens nubėgimo latakas, paskubinti Šyšos pakrantės lyginimo darbai, buvo pastatytos šiukšlinės. Seniūnas dalyvavo visose kaimo organizuotose šventėse, prisijungė prie kaime vykdytos švaros akcijos „Darom 2015“,  padėjo spręsti kitas iškilusias problemas. Visus metus seniūnijos įdarbinti viešuosius darbus dirbantys žmonės gražina Pašyšių kaimą. Jie ne tik dirba darbus pagal sezoną. Jų dėka buvo sutvarkytos ir išgenėtos apleistos vokiečių kapinaitės.   
                 Glaudžiai bendradarbiaujame su Pašyšių pagrindine mokykla, kurioje mokosi 71 mokinys. Su mokiniais ir mokytojais organizuojame renginius: Užgavėnes, švaros akcijas, kaimo Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę. 
                 Su Pašyšių mokyklos mokiniais vykome į Katyčių pagrindinės mokyklos suorganizuotą Jaunimo dieną, į atvirų jaunimo erdvių „LJ Loftas“ įkurtuves. 
                 Bendradarbiaujame ir su Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialu. Bibliotekos vedėja Danutė Adomavičienė jau du metus iš eilės organizavo bibliotekoje vaikų vasaros užimtumo stovyklėlę, kurią finansavo Šilutės savivaldybės Juknaičių seniūnija iš vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų. Vaikai turėjo galimybę aplankyti Kintus, pabuvoti Ventės rage, paukščių žiedavimo stotyje, švyturyje, o Šilutės muziejuje sužinojo apie Šilutės praeitį, tuometinius žmonių papročius ir kt. Stovyklėlėje vaikai susipažino su molio savybėmis, keramikos rūšimis, lipdymo priemonėmis ir būdais, patys turėjo galimybę „prakalbinti“ molį. 
                 Pašyšių bibliotekoje vaikų sukurtos meninės instaliacijos „Žuvys“, „Gandrai“, „Avys“ prieš kaimo šventę buvo pastatytos Pašyšių viešosiose erdvėse, kurios ilgą laiką puošė mūsų kaimą.
                 Vieni iš didžiausių bendruomenės pagalbininkų yra asociacijos „Pašyšių jaunimas“ nariai: prieš kaimo šventę prie vasaros tinklinio aikštelės padarė gėlyną „Pašyšių logotipas“, susilygino mokyklos futbolo aikštės pievą futbolo rungtynėms, sukrovė šventinį laužą, padėjo puošti kaimą. 
                 Palaikome draugiškus ryšius su Juknaičių, Usėnų ir Leitgirių bendruomenėmis, dalyvaujame jų šventėse.
                 Jau eilę metų palaikome draugiškus ryšius su skautais iš Vokietijos ir iš Kėdainių. 2015 m. vasarą vaikų palapinių stovyklėlė su skautais buvo įkurta mokyklos futbolo aikštėje. Stovykla buvo penkias dienas, joje prasmingai laiką leido apie 30 vaikų.  Žiemą skautai iš Vokietijos aplanko mus su kalėdinėmis dovanėlėmis vaikams.


BENDRUOMENĖS ŠVENTĖS IR RENGINIAI

                
                 Gražiausia ir didžiausia mūsų šventė - tradicinė kaimo šventė „Sisirinkime visi“, kuri vyko liepos 4 d. Ją organizuoti mums padėjo asociacija „Pašyšių jaunimas“, Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas,  V. Vilkiaus individuali įmonė, UAB „Stamela“, Šilutės kredito unija, ABF „Šilutės rambynas“, UAB „Vakarų partneriai“, žemės ūkio kooperatyvas „Pamario pienas“, ūkininkai ir vietos gyventojai.            
                 Drauge su Pašyšių pagrindine mokykla organizuojame renginius: Užgavėnes, švaros akcijas, Amatų dieną, kaimo Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę, kaimo jaunimo šokius.
                 Nemažai renginių gyventojams suorganizavo Pašyšių kaimo biblioteka: bendruomenės namuose vyko vakaras su folkloriniu ansambliu „Ramytė“, bibliotekoje vyko daug edukacinių užsiėmimų, parodų, lankėsi rašytojas Arvydas Šikšnius (Šilutė), karikatūristas Valdemaras Tisaitis (Šilutė) ir kt. 
                Dalyvavome bibliotekų suorganizuotame Usėnų-Pašyšių-Juknaičių bendruomenių proto mūšyje „Aš žinau, sužinok ir tu“ Juknaičiuose, skirtą savivaldos dienai. 
                Bendruomenės nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose.

 

BENDRUOMENĖS PINIGINĖS LĖŠOS

                 Bendruomenės pinigines lėšas sudaro:
                 1. Stojamasis ir nario mokestis;
                 2. 2% gyventojų pajamų mokesčio pervedimas;
                 3. Paramos lėšos, gautos iš rėmėjų.
                 

LABDARINGA VEIKLA

 

                Pašyšių kaimo bendruomenę rėmė UAB „Šilutės vėjo projektai“, kurie padovanojo kaimo vaikams ir gyventojams gražių kepurių, atšvaitų.
               VšĮ „Taikos kelias“ savininko iniciatyva buvo gauta nemažai labdaringų rūbų ir apie 180 kg kivi vaisių siunta.   

 

___________________________________