Šios dienos vardadieniai:
Rūgsejis
24
Orai Šilutėje
Pašyšių biblioteka

Projektai


  VIETOS PROJEKTO IKI 25 000 LT PARAIŠKA PARAMAI GAUTI  

pagal ŠILUTĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007-2013 M. STRATEGIJOS „GYVENIMO IR DARBO KOKYBĖS GERINIMAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVĖSE“

         I PRIORITETO VERSLO PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS KAIMO VIETOVĖSE FORMAVIMAS, EFEKTYVIAI PANAUDOJANT VIETOS KULTŪROS, GAMTOS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALĄ

         1.1. PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PATRAUKLUMO TURISTAMS DIDINIMAS ĮGYVENDINANT VIETOS BENDRUOMENĖS INICIATYVAS“ 

    1.1.2. VEIKLOS SRITĮ „Vietos gyventojų įtraukimas į unikalios gamtos ir kultūros objektų apsaugą“

 

 

Trumpas vietos projekto esmės aprašymas ir projekto poreikio pagrindimas

 

                    Pašyšių kaimo bendruomenė teikdama vietos projekto "Pašyšių kaimo gamtos turtai" paraišką asociacijai "Lamatos žemė"  pagal I prioriteto "Verslo plėtrai palankios aplinkos kaimo vietovėse formavimas, efektyviai panaudojant vietos kultūros, gamtos ir žmogiškųjų išteklių potencialą" veiklos sritį  „Vietos gyventojų įtraukimas į unikalios gamtos ir kultūros objektų apsaugą“ siekia parengti Pašyšiuose unikalius lankytinus gamtos objektus didesniam vietinio turizmo lankytojų skaičiui, sutvarkant Šyšos upės pakrantę ir pritaikant ją bendruomenės reikmėms. Projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į kaimo bendruomenės (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) poreikius numatėme sutvarkyti Šyšos upės pakrantę. Pašyšių kaimas turi Dievo duotas gamtos dovanas: natūralų vandens šaltinį, bendruomenės pastangomis prieš 25 metus įrengtą kaip natūralaus vandens fontaną, ir Šyšos upę. Tai lašišinė upė, kurioje nuo Pašyšių kaimo iki žiočių nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama spiningauti, velkiauti, žvejoti naudojant gyvūninės kilmės masalus. Tam, kad vietos gyventojai kartu su vaikais ir atvykstantieji svečiai galėtų turiningai leisti laisvalaikį prie upės, mokydamiesi žvejybos paslapčių ir žvejybos taisyklių laikymosi, numatėme įrengti žvejo tiltelį. Tuo siekiame padaryti patogų priėjimą prie vandens žvejams mėgėjams, nes upės dugnas dumblėtas. Netoliese numatome įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę, suoliukus poilsiui. Tikimės, kad taip paskatinsime vietos gyventojus ir atvykstančius, o ypač jaunimą,  užsiimti sveiku  laisvalaikio praleidimu unikalios gamtos prieglobstyje ir tuo pačiu tausoti pačią gamtą. Kitame Šyšos upės krante yra šaltinis/fontanas – jaunų šeimų su vaikais ir senjorų pamėgta poilsio vieta. Todėl bendruomenė čia vietoje susidėvėjusių suoliukų įrengs naujus, pastatys informacinę nuorodą/lentelę apie natūralų šaltinį. Vietos projektui pritaria ir rekomenduoja remti vietos gyventojai ir organizacijos: Juknaičių seniūnijos, kurios teritorijoje yra Pašyšių kaimas, seniūnas, Pašyšių pagrindinė mokykla, asociacija „Pašyšių jaunimas“ ir pati Pašyšių kaimo bendruomenė (patvirtinantys dokumentai pateikti paraiškos prieduose). 

            Pašyšių kaimo bendruomenė veiklai gali skirti tik nuosavas lėšas, kurias sukaupia iš nario mokesčio ir 2% nuo GPM, todėl vietos projektas be jam (įgyvendinti) skirtų lėšų negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės. Taip pat pažymime, kad paraiškoje numatytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos jo įgyvendinimui nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų.

 

           Projekto atitikties Programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir strategijos, pagal kurią teikiamas vietos projektas, tikslams, pagrindimas

 

Vietos projektas atitinka  Programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ bendrąjį tikslą - „Įgyvendinti LEADER metodą skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus“, nes projektą įgyvendins Pašyšių kaimo bendruomenė, o asociacijos „Pašyšių jaunimas“ jaunuoliai ir jaunuolės  prisidės prie Šyšos upės pakrantės aplinkos priežiūros po projekto įgyvendinimo - tinkamai elgsis  gamtos prieglobstyje ir bus pavyzdžiu kitiems, sudrausmins netinkamai besielgiančius  ir pamokys atvykusius svečius. Vietos projektas atitinka 1. prioriteto „Verslo plėtrai palankios aplinkos kaimo vietovėse formavimas, efektyviai panaudojant vietos kultūros, gamtos ir  žmogiškųjų

išteklių potencialą“ 1.1. priemonės Kaimo vietovių patrauklumo turistams didinimas įgyvendinant vietos bendruomenės iniciatyvas“  1.1.2. veiklos sritį „Vietos gyventojų įtraukimas į unikalios gamtos ir kultūros objektų apsaugą“, nes mūsų teikiamas projektas yra skirtas unikalios gamtos apsaugai, įrengiant patrauklias viešas lankytojų susibūrimo gamtoje erdves įvairaus amžiaus ir pomėgių lankytojams. Tikimės, kad  tokiu būdu veikdami išvengsime gamtos niokojimo Pašyšių kaime.

Vietos projekto tikslas - parengti Pašyšiuose unikalius gamtos objektus didesniam vietinio turizmo lankytojų skaičiui.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Upės pakrantėje įrengti lieptą žvejams, paplūdimio  tinklinio aikštelę ir  suoliukus poilsiui.

2. Prie gamtinio šaltinio  pastatyti suoliukus.

3. Įrengti informacinę nuorodą, skirtą projekto viešinimui ir šaltinio unikalumo pristatymui.

4. Paskatinti Pašyšių kaimo gyventojus ir svečius tausoti unikalius Pašyšių kaimo  gamtos turtus.

 

                                        

                                  

                                  

 

                                               


Nr. LEADER-11- ŠILUTĖ -02-012 

Vietos projekto pavadinimas „Bendruomenės namai visiems ir kiekvienam“ 

Vietos projekto teikėjas – Pašyšių kaimo bendruomenė

Vietos projektas įgyvendinamas pagal II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.2. priemonės „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“  2.2.1 veiklos sritį „Bendruomenių iniciatyvų spręsti vietos problemas rėmimas“

Bendra vietos projekto vertė – 125 000,00 Lt.

 Vietos projekto tikslas: įkurti vaikų, jaunimo ir moterų užimtumo centrą bei socialinių paslaugų bazę Pašyšių kaimo bendruomenės namuose.

Projekto įgyvendinimo metu:

-    įrengtos dušo kabinos, patalpos skalbyklai (sukurta paslauga tiems, kurie neturi tokių patogumų);

-     įrengta patalpa virtuvėlei, kurioje kaimo moterys mokina kaime esantį jaunimą ir visus norinčius gaminti sveiką maistą iš kaime išaugintų produktų;

-    įrengtos patalpos jaunimo sporto treniruotėms; 

-    perdengtas pastato stogas, pakeisti langai ir durys;

-    sutelkta kaimo bendruomenė savanoriškiems tvarkybos darbams pastato remonto metu ir įvykdžius projektą tęstinumo veikloms vykdyti.

6

7

8