Šios dienos vardadieniai:
Rūgsejis
24
Orai Šilutėje
Pašyšių biblioteka

Piketas


DĖL PAŠYŠIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IŠLIKIMO

 

 

                 Dalyvavo: mokyklos tarybos nariai, mokyklos direktorius, mokytojai, mokinių tėveliai, kaimo bendruomenės atstovai.

                 Kviestas asmuo – Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono meras.

                 DARBOTVARKĖ:

                 1. Dėl mokyklos reorganizavimo.

                 SVARSTYTA. Mokyklos reorganizavimas.

                 Asta Stonkuvienė, Pašyšių kaimo bendruomenės pirmininkė, pradėdama susirinkimą susirinkusiems bendruomenės nariams pranešė, kad dėl mokyklos reorganizavimo pokalbiui pakvietė Šilutės rajono merą Vytautą Laurinaitį. Pirmininkė paprašė mero argumentuoti, kokiais tikslais naikinama Pašyšių pagrindinė mokykla.

                 Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono meras, bendruomenei kalbėjo apie Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metams būtinumą. Jis akcentavo, kad 2015 metais rajono mokinio krepšeliui pritrūko 118 tūkstančių eurų, o 2016 metais skola susidarytų iki pusės milijono, todėl reikia reorganizuoti Gardamo, Traksėdžių ir Pašyšių pagrindines mokyklas.

                 Liudmila Kazlauskienė, mokyklos direktorė, informavo merą, kad mokykla tik 2015 metais turėjo 3 000 eurų skolą, kadangi išleido į pensiją dvi mokytojas, kurioms išmokėjo išeitines išmokas. Ji akcentavo, kad lig šiol mokykla jokių skolų nėra turėjusi, taupė lėšas, stengėsi išgyventi iš jai skiriamų Šilutės savivaldybės biudžeto bei mokinio krepšelio lėšų. Mokytojams buvo mokami atlyginimai, taikant mažiausius koeficientus jau nuo 2011 metų. Buvo siekiama, kad Pašyšių kaimas turėtų savo mokyklą ir ji nebūtų uždaroma, o vaikai turėtų galimybę lankyti ugdymo įstaigą šalia savo namų.

                 Mokytojai apgailestavo, kad meras rinkimų kampanijos metu mokyklos ir kaimo bendruomenėms žadėjo išsaugoti mūsų mokyklą, sakydamas, kad mokykla nebus uždaryta, kol išgyvena be skolų, o dabar, po gero pusmečio, įrodinėja, kad neišvengiamai reikia naikinti Pašyšių pagrindinę mokyklą, todėl mokytojai negalėjo patikėti, kad kalbasi su tuo pačiu žmogumi.

                 Pedagogai skundėsi, jog mokyklai nebuvo skiriamas mokyklinis autobusiukas vaikų pavėžėjimui, todėl sudėtinga konkuruoti su kitomis artimiausiomis mokyklomis, kurios savo mokykliniais autobusais „vagia“ vaikus, priklausančius mūsų mokyklos teritorijai. Viena pradinių klasių mokytoja informavo merą, kad ji savo nuosavu automobiliu neatlygintinai iš Rumšų kaimo (8 km iki mokyklos) nuveža ir parveža 5 vaikus (kartais ir daugiau) dėl jų saugumo, nes pradinukams ir ikimokyklinukams iki artimiausios stotelės reikia eiti 2 kilometrus.

                 Kaimo bendruomenės nariai susirūpinę teiravosi, kaip žadama ugdyti priešmokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikus, nes mokyklos pastatas yra per didelis, o darželio patalpos yra nepritaikytos mokinių ugdymui.

                 Meras pažadėjo, kad Šilutės savivaldybė suremontuos per šią vasarą Pašyšių darželio patalpas ir jau šių metų rugsėjo 1-ąją dieną vaikai jose galės pradėti naujus mokslo metus.

                 Bendruomenės nariai nepatikėjo mero žodžiais, kadangi darželio remontui savivaldybė turėtų išleisti milžiniškus pinigus. Be to, gyventojai pageidautų, jog darželio patalpose būtų atidaryta lopšelio-darželio amžiaus vaikų grupė.

                 Mokinių tėvai piktinosi, kad jų vaikai turėtų priverstinai lankyti Juknaičių pagrindinę mokyklą, kurioje jie nepageidauja mokytis, nes dalis tėvų yra lankę šią mokymo įstaigą ir liko ja nepatenkinti. Tėvams yra patrauklesnės Usėnų ir Šilutės mokyklos.

                 Meras pažadėjo, kad bus atsižvelgta į tėvų pageidavimą ir  mokiniai bus suvežioti į pasirinktas mokyklas.  

                 Mokytojai susirūpino, kokių bus imtasi priemonių dėl jų įdarbinimo.

                 Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono meras, užtikrino, kad pedagogai bus aprūpinti darbu, prašant palikti darbo vietas kitų mokyklų pensijinio amžiaus mokytojus. Ši alternatyva mokytojų neįtikino, nes jie rėmėsi kitų uždarytų mokyklų pavyzdžiais, kai daug mokytojų liko bedarbiais. 

                 Pašyšių kaimo bendruomenės nariai susirūpino, kaip kitos mokyklos galėtų užtikrinti kelią mūsų mokyklos mokinių patyčių prevencijai, nes kaime daugėja socialiai remtinų šeimų, kuriose auga lengvai pažeidžiami vaikai, ir jiems prisitaikyti naujoje aplinkoje ypač sudėtinga. Jie akcentavo, kad mokyklos sunaikinimas prisidės prie kultūrinio, socialinio naikinimo, nes kaimas be mokyklos taps nepatrauklus jaunoms šeimoms, kurios šiuo metu pradėjo kurtis tuščiuose kaimo butuose.   

                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768  „Dėl mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių“ 5 punkte nurodoma „Reorganizuojant, likviduojant Mokyklas, pertvarkant jų struktūrą, pertvarkant valstybines ir savivaldybių Mokyklas, atsižvelgiama į Mokyklų bendruomenių n u t a r i m u s, jeigu jie neprieštarauja Taisyklėms“.

                 Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 11 punkte rašoma ,,Pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, kurioms išlaikyti dėl mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų, g a l i  b ū t i prijungiamos prie kitų mokyklų“. Tačiau Pašyšių pagrindinė mokykla visą laiką išgyveno iš mokinio krepšelio lėšų, neturėjo skolų ir nebuvo savo mokytojų išleidusi nemokamų atostogų. Eilę metų mokyklos mokinių krepšelis buvo perskaičiuojamas kitų mokyklų naudai, kad šios galėtų išsilaikyti.

                 NUTARTA. Nepritarti Pašyšių pagrindinės mokyklos reorganizavimui.