Šios dienos vardadieniai:
Rūgsejis
24
Orai Šilutėje
Pašyšių biblioteka

IRENA BARTKEVIČIŪTĖ - PAŠYŠIŲ GARBĖS ŽMOGUS


                  Irena Bartkevičiūtė (g. 1951-04-05) gyvena Pašyšiuose nuo 1974 metų. Baigusi Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą pradėjo dirbti Pašyšių aštuonmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymo-auklėjimo klausimais. Nuo 1978 metų iki šių dienų dirba mokykloje matematikos mokytoja.

                  Nuo 1979 m. ilgą laiką Irena  buvo pastoviai renkama mokyklos profsąjungos komiteto pirmininke. Už gerą, nuoširdų ir kruopštų darbą ne kartą buvo apdovanota garbės raštais. Aktyviai moteriai buvo patikėta 3 metus, nuo 1981m. iki 1983 m., vadovauti Šilutės vidurinės neakivaizdinės mokyklos Pašyšių konsultaciniam punktui. Ji daug metų buvo Šilutės rinkimų apygardos Pašyšių rinkimų apylinkės pirmininke. Irena Bartkevičiūtė buvo viena iš iniciatorių įkurti Pašyšiuose kaimo bendruomenę.

                  Daugelį metų mokytoja režisavo mokinių vaidinimus, kurie buvo gerai vertinami rajoninėse apžiūrose, kaimo suaugusiųjų spektaklius, vadovavo meninei agitbrigadai. 

                   Irena Bartkevičiūtė yra pareiginga, reikli pedagogė, puiki  matematikos mokytoja. Savo gebėjimu perteikti suprantamai dėstomą medžiagą sudomina daugelį mokinių, kurie vėliau gyvenime džiaugiasi turėdami stiprią matematikos žinių bazę.

                  Dirbdama mokykloje keturiasdešimt metų daugeliui mokinių ji buvo ir tebėra klasės auklėtoja. Savo nuoširdumu mokytoja sugeba įtraukti mokinius į aktyvią mokyklos veiklą, organizuoja ekskursijas, mokinių turistines išvykas su tėvais.

                  Už prasmingą ir aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumą, patriotiškumo ir lietuvybės puoselėjimą, už  kūrybišką ir šiuolaikišką požiūrį į vaikų ugdymą, už meilę atiduotą Pašyšių žmonėms, jaunimui, vaikams s i ū l o m e Ireną Bartkevičiūtę įrašyti į Juknaičių seniūnijos Garbės knygą.

 

 

 

 

                                                                                       Pašyšių bendruomenės valdyba, 2015-07-04