Šios dienos vardadieniai:
Rūgsejis
24
Orai Šilutėje
Pašyšių biblioteka

PADAVIMAS APIE ŠYŠOS UPĘ


 

              Kadaise Lietuvoje būta daug pelkynų. Bet ir tokiose vietose gyveno žmonės. Vargo jie, plūkėsi po pelkes – vis purvini ir purvini. Atsibodo žmonėms, kad nėra kur išsimaudyti, drabužius išsiplauti. Nusprendė jie pasiųsti du žmones pas Pelkių valdovą, nes tik jis galėjo padėti rasti išeitį iš tokios padėties.

                 Išklausė Pelkių valdovas žmonių bėdas, susimąstė ir truputį pagalvojęs, tarė:

- Manau, jums reikėtų nedidelio upelio, kuris tekėtų per jūsų pelkyną. Eime prie mano šaltinių ir išsirinksite vieną.

                 Žmonės su Pelkių valdovu nuėjo prie šaltinių. O jų būta visokių: ramių, sraunių, šniokšiančių. Labiausiai žmonėms patiko ramus, nesraunus šaltinis. Negalėdamas atsigrožėti šaltiniu, vienas iš žmonių pradėjo šaukti ,,Šį...šį...šį...“, kitas jį ramino sakydamas ,,ša...ša...ša“. Žiūrėdamas į juos Pelkių valdovas tik ir girdėjo ,,šį“, „ša“. 

                 Grįžo žmonės namo. Per jų kaimą jau tekėjo upė Šyša, o  kaimas prie upės – Pašyšiai.